Puumerkki

APLINKOSAUGINĖ IR VISUOMENINĖ ATSAKOMYBĖ


Būdami koncerno „Stora Enso" nariu, savo prekybinėje veikloje laikomės pagrindinės įmonės principų:

  •  Savo prekybos veikloje ir bendradarbiavime laikomės etiškumo ir moralės principų.
  •  Laikomės kelio užkirtimo piktnaudžiavimui politikos (Anti-fraud policy)
  • Laikomės su konkurencijos įstatymu susijusių taisyklių


Visuomeninė atsakomybė


Įmonės „Puumerkki" svarbiausia visuomeninė atsakomybė yra nenutrūkstanti pelninga veikla. Vykdydami savo veiklą esame atviri visuomenei. Laikomės visų įstatymo nustatytų reikalavimų ir vykdome įstatymo nustatytus įpareigojimus.

 


Aplinkosauginė atsakomybė
 

Aplinkosaugos principų pripažinimas įmonėje "Puumerkki" yra nuolatinis procesas ir organizacijos kasdieninės veiklos dalis.
 
Aplinkosauginės pažiūros:

  • Žaliava ir gaminiai
  • Transportas
  • Energijos naudojimas
  • Teršalų emisija (oras, vanduo, atliekos, žemė, triukšmas)
  • Tiekėjų ir darbuotojų aplinkai daromas poveikis
  • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir jų įtraukimas


 ŽALIAVA IR GAMINIAI


 Iš visų „Puumerkki" parduodamų gaminių 98% yra medienos gaminiai:
Pjautinė mediena bei medienos gaminiai, medienos plokštės ir durys.
 
Mediena yra atsinaujinantis gamtos išteklis, iš medienos pagamintus gaminius galima pakartotinai panaudoti ir saugiai sunaikinti. Pjautinės medienos ir medienos gaminių gamybos procese išsiskiria mažai teršalų.
 
„Puumerkki" užsako žaliavą iš tų svarbiausių vietinių tiekėjų, kurie turi PEFC vadovavimo sertifikatą ir kurių aplinkos valdymo sistemos atitinka ISO 14001 reikalavimus.

 

TRANSPORTAS IR ENERGIJOS NAUDOJIMAS


„Puumerkki" veiklos sritis yra pelningas statybinės medienos didmeninis pardavimas pagal klientų poreikius.
 
Plėtojant logistiką siekiama padidinti gaminių partijas, racionalizuoti pervežimus ir tuo sumažinti pervežimų skaičių. Gerėjančios logistikos dėka įmanoma sumažinti teršalų emisiją.
 
„Puumerkki" veikloje energija yra naudojama tik biurų šildymui ir darbo patalpų apšvietimui. Be to naudojant mašinas, reikia degalų.

 

TERŠALŲ EMISIJA


„Puumerkki" nevykdo gamybinės veiklos ir todėl nėra teršalų emisijos į orą arba vandenį. Mūsų veiklos metu nėra triukšmo ir nesusidaro kenksmingų kvapų.
 
Pakuočių ir pakavimo priemonių kiekį bandoma nuolat mažinti. Sąvartynui skirtos atliekos rūšiuojamos darbo vietose pagal vietines taisykles.

 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR JŲ ĮTRAUKIMAS


Visose darbo vietose yra atliekų rūšiavimo ir pakartotinio naudojimo taisyklės, aptartos darbuotojų susirinkimuose.
 
Su aplinkosaugos principais yra supažindinti visi „Puumerkki" darbuotojai.